Wette

Die RVA deel graag belangrike wetgewing wat van toepassing is in Suid-Afrika soos bepaal en aangepas deur die Suid-Afrikaanse Regering.

Neem in ag van die wette is deur die Vereniging van Regslui vir Afrikaans vertaal waarvoor ons hulle bedank.

Dit moet egter ingedagte gehou word dat die wette meestal nie meer ten volle op datum is nie en dus nie as die alfa en omega van die wet gesien en gebruik moet word nie.

Alhoewel die regering van die wette in Afrikaans sou publiseer het dit nie gebeur nie en is die regulasies van die maatskappywet byvoorbeeld nooit vertaal nie en moet ons by die Engelse weergawe berus.

Raadpleeg U prokureur vir die nuutate weergawe en nuutste regsposisie.

 (Nr 34 van 2005 pdf) Afr

(Nr 68 van 2008 pdf) Afr

(NR-38-VAN-2005 pdf) Afr

(Wet 71 2008 pdf) Afr

(koöperasies akte 14 / 2005 pdf)

(2008-002 pdf)

(2008-002 word)